Skip to content


Czyszczenie cache PackageKit

PackageKit, po jakimś czasie, zajmuje na dysku gigabajty przestrzeni. Jak ją odzyskać?

 1. usunąć katalog cache PackageKit
 2. odświeżyć cache PackageKit


sudo rm -rf /var/cache/PackageKit
sudo pkcon refresh force -c -1

Kategoria Linux.

Oznaczone .


Adaptec RAID na Centos

Dostałem nową „starą” maszynę z kontrolerem Adaptec na pokładzie.

[root@tree-hv rpm]# lspci -vv |grep -i raid
03:00.0 RAID bus controller: Adaptec AAC-RAID (rev 09)
Kernel driver in use: aacraid

Moduły kernela odpowiedzialne za obsługę RAID są w dystrybucji (Cento 6 i 7) i nie ma z tym problemu – raid działa, tylko jak tym zarządzać?
Za pomocą Adaptec ARCCONF – narzędzia o zamkniętym kodzie przygotowanym producenta. Narzędzie wiersza poleceń pozwala na wykonywanie potrzebnych operacji z poziomu systemu. Archiwum zawiera program w wersjach na wiele systemów. Niestety paczka rpm umieszcza pliki w ścieżkach poza PATH, tak więc wygodniej jest przygotować link do odpowiedniego katalogu
ln -s /usr/Arcconf/arcconf /usr/sbin/

Narzędzie widzi kontroler

[root@hubi rpm]# arcconf list
Controllers found: 1
Controllers found: 1
----------------------------------------------------------------------
Controller information
----------------------------------------------------------------------
Controller ID : Status, Slot, Mode, Name, SerialNumber, WWN
----------------------------------------------------------------------
Controller 1: : Optimal, Slot 5, RAID (Expose RAW), 5405, 0D27116AAA0, 50000D1102CB9B00
Command completed successfully.

Kolejne pytanie – jak monitorować ten sprzęt? Adaptec przygotował narzędzie do tego celu – Adaptec Event Monitor wraz z nim dostajemy poprzednie wskazane narzędzie – arcconf.

Kategoria Linux.

Oznaczone , , .


Znacznik czasu w wyjściu polecenia

Oto prosty sposób na dodanie znacznika czasu do wyjścia dowolnego polecenia. Przydaje się w sytuacji kiedy logi jakiegoś programu nie dodają informacji o czasie wystąpienia zdarzenia. Daje fajne rezultaty dołączone do ‚tail -f’

command 2>&1 | awk '{ print strftime(), $0; fflush() }'

znalezione na stackoverflow, jest tam więcej przykładów.

Kategoria Linux.

Oznaczone , .


Otwarte pliki w systemie

Elegancko posortowana i pogrupowana lista otwartych plików w Linuksie

Znalezione na forum.parallels.com

By user, first column is count, second is user…

lsof -Pn |sed "s/^[^ ]* *[^ ]* *\([^ ]*\) .*$/\1/" |sort |uniq -c |sort -n -r |less

By PID, first column is count, second is pid…
lsof -Pn |sed "s/^[^ ]* *\([^ ]*\) .*$/\1/" |sort |uniq -c |sort -n -r |less

Kategoria Linux.


SSL dla Amazon AWS ELB

Konfiguracja certyfikatu EV dla Amazon AWS ELB na podstawie certyfikatów SSL dla Apache.

Co mam?

 • plik klucza prywatnego: serwer.key wygenerowane prze mnie
 • plik certyfikatu: serwer.crt wygenerowane prze CA
 • pliki mojego CA:  Intermediate CA certificate oraz  root CA certificate

Co muszę mieć?
Dane (certyfikat) w formacie PEM do wypełnia pól formularza: Private KeyPublic Key Certificate oraz Certificate Chain (wymagane w przypadku certyfikatu EV) Czytaj dalej…

Kategoria Amazon, AWS.

Oznaczone , .


Generowanie hasła do /etc/shadow

W podręczniku man dla crypt, w sekcji Notes, znajduje się opis zapisu hasła w /etc/shadow
man 3 crypt

Do wygenerowania hasha hasła musimy znać strukturę jego zapisu w shadow: $id$salt$encrypted
gdzie id to możliwa do użycia metoda szyfrowania

 ID | Method
 ---------------------------------------------------------
 1  | MD5
 2a | Blowfish (not in mainline glibc; added in some
   | Linux distributions)
 5  | SHA-256 (since glibc 2.7)
 6  | SHA-512 (since glibc 2.7)

a salt to losowy, max 16 znakowy, ciąg znaków, wpływający na modyfikacje hasha.
Aby uzyskać hasło w postaci nadającej się do umieszczenie w pliku shadow możemy użyć następującego skryptu

 python -c "import crypt, getpass, pwd; print crypt.crypt('qaz123', '$6$SOL1234$')"
$6$SOL1234$9tga/CXIqE8BcKBsjOe6eAz.JH.sdTVWJy0cwRMSwAfVSzUk8VYT5gFKpVMS9E5tW3au/crhua9BbpMHoWyoK1

Kategoria Linux.

Oznaczone , , .


Optymalizacja plików pdf

W systemie musi być zainstalowany pakiet Ghostscript

gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4
 -dPDFSETTINGS=/default -sOutputFile=plik_wyjsciowy.pdf
 plik_wejsciowy.pde

Możliwe tryby, od najniższej jakości do najwyższej:
/screen, /default, /ebook, /printer, /prepress

Kategoria Linux.

Oznaczone , , .


Nagstamon w Centos

Nagstamon to bardzo fajny monitor statusów dla Nagios i nie tylko. Niestety sprawia problem w Centosach i pomimo jego obecności w EPEL paczka pozainstalowaniu nie ma spełnionych wszystkich zależności (zły „paczkowacz” 😉 ) i nagsatmon zwraca błąd:

(...)
glib.GError: Couldn't recognize the image file format for file '/usr/lib/nagstamon/resources/nagstamon.svg'

Rozwiązaniem jest zaintalowanie pakietu librsvg2
W repo jest dostępna wersja 0.9.7.1 Nagstamona. Niestety zainstalowanie najnowszej paczki 0.9.9 nie jest możliwe z powodu braku spełnienia innej zależności zależności – brak gtk2 w wersji 2.20 dla Centos

Kategoria Linux.

Oznaczone , , , .


Wybrane komendy AT dla HUAWEI E389

„Ściągawka” dotycząca modemu Huawei E389 i „minicom” dla Openwrt.

W jakim trybie działa modem:

AT^SYSCFGEX?

Jakie tryby są dostępne:

AT^SYSCFGEX=?

Ustawienie trybów pracy (1):
Najpierw loguj się do LTE potem do WCDMA i GSM, pracuj we wszystkich dostępnych częstotliwościach (UMTS i GSM), wyłącz roaming, srvdomain CS_PS, pracuj we wszystkich obsługiwanych trybach LTE, dwa ostanie pola puste „,,”

AT^SYSCFGEX="030201",3FFFFFFF,0,2,7FFFFFFFFFFFFFFF,,

Tryby pracy urządzenia – modem, CD, czytnik SD (2):

AT^SETPORT?         #Wyświetla bieżącą konfigurację
AT^GETPORTMODE          #Wyświetla aktualnie aktywny tryb pracy
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7,A1,A2" #Ustaw domyślną konfigurację
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7"    #Wyłącza CD + SD
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2"   #Tylko modem i SD
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3"     #Tylko modem
AT^SETPORT="A1,A2;2,7"      #Tylko NDIS karta sieciowa
AT^SETPORT="A1;2,7"       #CD + NDIS
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E" #Wszystko Domyślne

Dostęp do modemu na openwrt

opkg update
opkg install picocom
picocom -b 115200 /dev/ttyUSB1

1) WIKI bez-kabli
2) forum eko.one.pl

Kategoria Internet, Linux.

Oznaczone , , .


Pakiety źródłowe rpm z repozytoriów

Do pobierania z repozytoriów źródłowych pakietów rpm potrzebny jest w systemie pakiet yum-utils

yum install yum-utils

Teraz wystarczy:

yumdownloader --source nazwapakietu

Kategoria Linux.

Oznaczone , .